Polityka prywatności

Informacje o Danych Osobowych

25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) mające na celu ujednolicenie przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej /2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) .
W związku z powyższym i w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wypełniając przepisy RODO i traktując priorytetowo kwestie ochrony przetwarzanych danych naszych klientów będących osobami fizycznymi informujemy że ADMINISTRATOREM danych osobowych jest Firma:

SYMAR Mariusz Sych z siedzibą w Głownie
95-015 Głowno ul. Piątkowska 27,
NIP 837-162-15-30
REGON :015586178

FIRMA realizując Państwa zamówienia (realizacja umowy kupna sprzedaży) nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom i organizacjom (na obszarze UE i poza obszarem UE).

Cele przetwarzania

Realizacja umowy kupna – sprzedaży (wg zamówienia), jest wykonywane na podstawie podanych nam dobrowolnie danych koniecznych do jej realizacji i ustaw o podatkach. PIT i VAT (Dz. U z 2017 r. poz. 1221- tekst jednolity)
Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji sprzedaży zamówionych towarów. Państwa dane osobowe nie mogą być udostępniane innym podmiotom- za wyjątkiem dostawcy usług hostingowych, kurierowych, księgowych.
Profilowanie – Firma nie prowadzi żadnych prac związanych z profilowaniem zautomatyzowanym.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach prawidłowej realizacji złożonego przez Państwo zamówienia wg następujących kategorii:
– dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
– dane kontaktowe do osób
– dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych
– korespondencję elektroniczną oraz papierową.

W trakcie przetwarzania macie państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, które możecie zmienić i modyfikować, oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia („bycie zapomnianym”) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego-dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach, fakturach, listach przewozowych, wyciągach bankowych- są przechowywane przez okresy przewidziane prawem.
Wszelkie skargi i sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować na adres ; biuro@symar.pl, info@symar.pl, siatki@symar.pl, telefonicznie: 42 652 49 18 lub korespondencyjnie :

SYMAR Mariusz Sych
95-015 Głowno
ul.Piątkowska 27

Głowno, dn. 24.05.2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka plików cookies

Poprzez korzystanie ze stron witryny siatkinawoliery.pl, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies w sposób i do celów określonych przez tę Politykę.

Ta witryna sklepu internetowego, która należy i jest administrowana przez SYMAR Mariusz Sych wykorzystuje pliki Cookies własne oraz podmiotów trzecich w celu świadczenia usług na konkurencyjnym poziomie, w tym personalizowania dostarczanych przez nią informacji. Pliki Cookies przesyłane przez witrynę siatkinawoliery.pl wykorzystujemy do : Personalizowania strony poprzez stosowanie rekomendacji i przechowywania informacji o preferencjach. Zbierania anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin i sposobu nawigacji w witrynie. Dane zebrane w ten sposób pomagają nam w udoskonalaniu serwisu i proponowaniu atrakcyjnych treści. Kierowania ciekawych reklam, trafiających w oczekiwania i potrzeby użytkownika. Pliki Cookies przesyłane przez witrynę siatkinawoliery.pl nigdy nie służą do identyfikacji tożsamości użytkowników witryny. Korzystając z witryny siatkinawoliery.pl przesyłane są także pliki Cookies podmiotów trzecich t.j. Google, które służą do zbierania anonimowych zagregowanych statystyk oraz kierowania reklam. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania plików Cookies przez podmioty trzecie możesz znaleźć na ich stronach internetowych.